Privacyverklaring


TU-Design staat als eenmanszaak ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het nummer: 71547681


1. Voor het uitvoeren van uw opdracht en administratie zijn uw persoonsgegevens of bedrijfsgegevens nodig. Deze persoonsgegevens kunnen bestaan uit:

- Uw voor-en achternaam
- Bedrijfsnaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankgegevens
- KvK nummer
- Eventuele overige gegevens die u zelf verstrekt of nodig zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden.

TU-Design bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, gebruikt de gegevens enkel voor zakelijke doeleinden en verstrekt zonder uw toestemming nooit gegevens aan derden, tenzij hiertoe op de grond van wet- of regelgeving verplichting bestaat of hiervoor toestemming is verleend door uzelf. Facturen en offertes zullen in de administratie aanwezig blijven. Werkbestanden (backup) worden bewaard zolang de klantrelatie bestaat. U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen.

2. TU-Design maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

3. Om meer diensten aan te kunnen bieden werkt TU-Design samen met een aantal partners, beschreven op de website. Het is mogelijk dat persoonsgegevens met uw toestemming bij één of meerdere van deze partners terecht komen t.b.v. de dienstverlening aan jou.

4. TU-Design maakt gebruik van Google Analytics om de functionaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren en om te zien hoe en hoe vaak gebruikers de website gebruiken. Hiervoor wordt het IP-adres van uw computer overgebracht naar de servers van Google. U kunt het privacybeleid van Google lezen voor meer informatie over dit onderwerp.

5. Sinds de komst van de AVG is het gebruik van een SSL-certificaat verplicht wanneer persoonsgegevens verwerkt worden. De website van TU-Design maakt gebruik van zo'n SSL-certificaat. De SSL beveiligt de verbinding tussen twee computers en zorgt voor extra privacy en veiligheid voor de bezoeker van de website.

Voor vragen betreft deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met TU-Design:
info@tu-design.nl
06-24496595